Contact

Ik verklaar het bijgevoegd Privacybeleid te hebben gelezen en geef hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan Groep C bvba om mijn gegevens te verwerken.

PRIVACYBELEID

“Groep C” hecht veel belang aan de bescherming van de privacy.

De persoonsgegevens van de potentiële klanten worden verwerkt door Groep C bvba, met maatschappelijke zetel te Zepperenweg 26, 3800 Sint-Truiden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.  Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u ons via de website of op een andere manier verstrekt. Informatie die u ons geeft, zoals uw naam, telefoon, adres, ondernemingsnummer, IBAN-nummer en e-mailadres worden door ons bijgehouden.

 

2.  Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden:

  • in uitvoering van een overeenkomst

  • in het kader van het beheer van relaties met klanten, leveranciers en andere derden

 

3.  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

4.  Wij kunnen contact met u opnemen:

  • Om u op de hoogte te stellen van uw account;

  • Om u informatie te verlenen;

  • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen omtrent onze diensten;

  • Om een geschil op te lossen;

  • Om vergoedingen of verschuldigde gelden te innen;

  • Om updates over ons bedrijf te sturen;

  • Om eventuele overeenkomsten die we met u hebben te handhaven.

Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post.

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via Groep C bvba, Zepperenweg 26 , 3800 Sint-Truiden of stuur een e-mail naar: info@groep-c.be.

 

5.  We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid , zullen we u hiervan op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt. Dit zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden.

 

6.  Als u wilt toegang krijgen tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens die we over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via Groep C bvba, Zepperenweg 26, 3800 Sint-Truiden of een mail sturen naar: info@groep-c.be

 

7.  Uw gegevens worden bijgehouden volgens de wetgeving gedurende 7 jaar.

 

8.  In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke leverssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel. +32 2 274 48 00 – fax.+32 2 274 48 35 – commission@privacycommission.be)of bij de toezichthoudende aurtoriteit van het land van uw gewonen verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

9.  Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen leveren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene Wix.com-applicaties. Ze slaan uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.

Service 

- Waterpompen

- Tech industrie 

- Transport

- Bouwmaterialen

Contact 

3800 Sint-Truiden 

België

0477/ 35 67 07

info@groep-c.be

© 2023 by Groep C, Sint-Truiden